musikkordboken.no

Instrumenter

s1   Inndelingen
s2   Idiofoner (Perkusjon)
s3   Membranofoner (Trommer)
s4   Kordofoner (Strenger)
s5   Aerofoner (Blåsere)
s6   Elektrofoner

Inndelinger

Det finnes mange måter å inndele instrumenter på. Uansett inndeling vil det alltid dukke opp instrumenter som er en blanding av flere grupper eller som ikke passer inn i noen av gruppene.

Blåseinstrumenter kan inndeles etter hva slags materiale de er laget av, hvordan de anblåses, hvordan de klinger, etter toneomfang osv.

Strengeinstrumenter har strenger som kan klimpres, strykes, anslås av luftbevegelser eller med små hammere osv.

Og hvor kan en plassere instrumenter med tangenter eller taster, som bl.a. brukes på strengeinstrumenter, klokker og elektroniske instrumenter?

I tillegg har instrumentene blitt modifisert i løpet av historiens gang, slik at ett og samme instrument lett kan havne i flere grupper. Samme type instrument kan også brukes på forskjellig vis fra kultur til kultur.

Hornbostel-Sachs systemet

Erich Moritz von Hornbostel og Curt Sachs utarbeidet i 1914 en inndeling bestående av 4 hovedgrupper, med hver sine undergrupper. En femte hovedgruppe er blitt lagt til i ettertid.

Undergruppene består av en inndeling etter hvordan instrumentene produserer tone eller lyd, eller også hvordan de er oppbygget. Systemet av undergrupper er under stadig debatt og utvikling.

Her finner du en oversikt over hovedgruppene, med en alfabetisk ordning av instrumentene.

Instrumentene som omtales dekker en tidslinje helt fra oldtiden og frem til vår tids moderne elektriske og elektroniske instrumenter.

Savner du et instrument i listen, kan det hende at du finner det ved neste besøk!

Forfattet av Petrus Bojanowski