musikkordboken.no

H

H

Den syvende skalatonen i stamtonerekken.

Se også: B

| Engelsk: B. |

HABANERA

Cubansk dans med synkopert rytme i 2/4 takt. Det finnes også mer kompliserte utgaver som går i 5/8 takt.

HABIL

Brukbar. Dyktig. Erfaren.

| Engelsk: Competent. |

HALVNOTE

Halvnoten noteres med åpent hode (hvitt notehode) og hals, men har ikke haker. Tilsvarer noteverdien til to firedelsnoter. Kalles også hvilenote.

Se også: Note

| Engelsk: Minim. Half note (US). |

HALVTONESKALA

Se: Kromatisk

Les mer om dette på sidene om skalaer.

HALVTONE

Det minste trinnet i vestens tonale system. Trinnet fra en tangent til en tilstøtende tangent på pianoet, uansett farge.

| Engelsk: Semitone. |

HAMMER-ON

Spilleteknikk på strengeinstrument som gjør det mulig å spille hurtig legato. Dette er en typisk gitarteknikk som brukes i mange sjangere.

Hammer-on oppnås ved å først anslå en vanlig tone på en streng, og deretter slå ned med neste finger på en lysere tone på den samme strengen.

Se også: Gitarteknikk

HAMMOND ORGEL

Et elektronisk instrument tilhørende gruppen elektrofoner, oppfunnet av Laurens Hammond i 1934.

Lyden på de originale utgavene av instrumentet frembringes elektromagnetisk ved hjelp av mekaniske tonehjul. Lyden forsterkes og frembringes i høyttalere. Det er derfor mer riktig å kalle det et elektrisk instrument. I senere tid er det også blitt laget elektroniske utgaver der tonen frembringes av oscillatorer, dvs. elektriske tonegeneratorer.

Hammondorgelet er et tangentinstrument som ofte deles inn i to hovedgrupper. Kabinettmodellene som B-3, C-3 og A-100 har 61 tangenters manualer og 25 pedaler. B-3 modellen er den mest ettertraktede. De største utgavene av instrumentet har tre manualer og fullt pedalsett, i likhet med kirkeorglene. De mindre modellene som L-100 og M-100 har to manualer med 44 tangenter.

Flesteparten av utgavene har to manualer i tillegg til et pedalsett, samt spaker som brukes til å endre og danne registerklang, variere mengden overtoner og påvirke selve ansatsen.

Leslie-høyttalere benyttes ofte sammen med Hammond orgelet, som sammen med en hard og nærmest spyttende ansats gir instrumentet dets særpregete lydbilde.

Innledningsvis ble instrumentet solgt til kirker som et alternativ til de store pipeorglene, siden det var både billigere, lettere og mindre. Etter hvert ble instrumentet også veldig populært i kinoer, på restauranter, ved store sportsstevner og fikk i tillegg innpass i både blues, gospel, jazz, rock og soul musikk. 1970-tallets progressive rock, og retrobølgene i etterkant, er ofte sterkt preget av lydbildet til Hammond-orgelet.

Det var også stor suksess da instrumentet ble introdusert som et el-orgel for hjemmebruk. Hammondorgelet med rytmeboks og ferdiginnspilte akkompagnementer ble en mal for husorgelet. Tilsvarende orgler laget av andre fabrikanter ble på folkemunne ofte feilaktig kalt Hammondorgel.

HAND PIANO [Engelsk]

Se: Mbira

HARMONI

Samklang. Velklang. Ofte synonymt med akkord, da dette er hovedenheten i harmoni. Den vertikale strukturen i notebildet. Den enkleste og mest brukte formen for harmonisering er akkorder bygget på første, fjerde og femte skalatone. Eksempelvis C F og G dur.

| Engelsk: Harmony. |

HARMONIKK

Se: Harmoni

| Engelsk: Harmonization. |

HARMONISERE

Sette akkorder til en melodi.

| Engelsk: Harmonize. |

HARMONISK

Se: Harmoni

| Engelsk: Harmonic. |

HARMONIUM

Fritungeinstrument.

| Tysk: Windharmonika. |

HARPEGGIO

Arpeggio.

HARPSICHORD [Engelsk]

Se: Cembalo

HEADSET [Engelsk]

Se: Hodemikrotelefon

HEAD TONE [Engelsk]

Se: Falsett

HEAD VOICE [Engelsk]

Se: Falsett

HEITER [Tysk]

Leken. Livlig. Lysten. Munter.

HELIKON

Sirkulært bøyd messingblåseinstrument, som finnes i flere typer. Den vanligste er basshelikon og kontrabasshelikon.

HELNOTE

Helnoten noteres med åpent hode (hvitt notehode), uten hals og haker. Tilsvarer noteverdien til fire firedelsnoter. Kalles også hvile lenge.

Se også: Note

| Engelsk: Semibreve. Whole note (US). |

HELTONESKALA

Pluss-skala. Hexakord skala. Skala bestående av seks toner innenfor oktaven, uten halvtonetrinn.

Les mer om dette på sidene om skalaer.

| Engelsk: Whole tone scale. |

HEMIOLA

Kommer av det greske ordet hemiolos, som betyr en og en halv. Uttrykket har mange anvendelser, med fellestrekk på tallforholdet 3:2. Betegner i hovedsak en rytmisk forskyving av betoningen i en grunnrytme slik at forholdet blir tre mot to eller omvendt. Altså to slag der det vanligvis er tre eller motsatt. Med andre ord en taktrytme som aksentueres slik at det tilsvarer en annen type takt.

Eksempel #1: En melodilinje skrevet som 3/8 takt innehar to tilstøtende takter der to og to åttedeler er knyttet sammen. Matematisk sett resulterer dette i at de 2 taktene, notert som 3/8 takt, til sammen utgjør en gruppe på 3 betonte firedelsnoter.

To takter i tredelt takt er med andre ord omgruppert slik at den rytmiske effekt er en tretaktsgruppe i todelt takt.

Eksempel #2: En melodilinje skrevet som 4/4 takt inneholder åttedelsnoter med en aksentuering på hver tredje åttedel. Dette gir en forskyving av tyngdepunktet innen gruppen av pulsenheter. Tre mot to eller motsatt. En følelse av en helt annen taktart enn den opprinnelige.

Eksempel #3: Sangteksten "I want to live in America" fra musikalen West Side Story. Hemiola effekten kommer tydelig frem på den rytmiske forskjellen mellom "I want to live in A" og resten av ordet "me-ri-ca". Seks åttedeler fordelt på to grupper, etterfulgt av tre firedeler.

HÉROÏQUE [Fransk]

Bestemt. Heroisk. Resolutt.

HERTZ

Svingetall pr. sekund. Antall ganger en periodisk bevegelse gjentas i løpet av ett sekund. Forkortes til Hz, som er enheten for frekvens. Navn etter tysk professor i fysikk, Heinrich Rudolf Hertz. Eksempelvis har kammertonen, tonen enstrøken A, en frekvens på 440 Hz.

HESS

Hb eller også kalt B på norsk, som ikke må forveksles med engelsk B (= norsk H). Engelsk Bb. Hess er tonen H senket et halvt tonetrinn.

| Engelsk: B flat. |

Se også: B

HESSESS

Hbb. Navnet på tonen H senket to halve tonetrinn. I praksis tonen A.

| Engelsk: B double flat. |

HEXAKORD

Skala og tonesystem med seks påfølgende noter.

Se også: Heltoneskala

Hi-Fi

Forkortelse for High Fidelity.

HIGH FIDELITY

Direkte oversatt betyr ordet høy troverdighet. Forkortes gjerne til Hi-Fi. Betegner høy naturtro kvalitet ved lydgjengivelse, og lydutstyr produsert etter standard normer og krav.

HI-HAT

Et slaginstrument bestående av to bekken, som anslås ved hjelp av en fotpedal eller med trommestikker, klubber, visper osv. Tilhører trommeslagverket.

Hi-hat kan spilles åpen (o) der cymbalene er fra hverandre, eller lukket (+) der pedalen er nedtrykket og cymbalene ligger klemt inntil hverandre. Hi-hat noteres øverst i notesystemet for trommesett.

Se også: Cymbal

HINSTERBEND [Tysk]

Hendøende.

HIPPIEBEVEGELSEN

En uorganisert protestbevegelse mot det etablerte, som startet i California (USA) på slutten av 1960-tallet. Et av bevegelsens mest kjente slagord er: "Make love, not war".

Deler av bevegelsens livsfilosofi, klesdrakter, musikk og holdninger til narkotika, kjønnsliv og samfunnets etablerte normer ble etter hvert kommersialisert, og påvirket mye av datidens pop og rock industri ved starten av 1970-tallet. Band og artister fremførte psykedelisk musikk med samfunnskritiske og liberale tekster, visuelle effekter og fantasifulle lysshow.

HISS

H#. Navnet på tonen H hevet et halvt tonetrinn. I praksis tonen C.

| Engelsk: B sharp. |

HISSISS

H##. Navnet på tonen H hevet to halve tonetrinn. I praksis tonen som ligger et halvt tonetrinn over C, C# (Ciss).

| Engelsk: B double sharp. |

HJUL

Se: Segno

HOCKETING

Hocket teknikken stammer fra middelalderen. Skrives også slik: Hochetus, Hocketus, Hoket, Hoketus, Hoquet, Hoquetus, m.m.

En satsteknikk der en melodilinje eller rytme deles mellom to eller flere instrumenter. Dvs. at en eller noen få noter spilles på ett instrument, mens de(t) andre tier, slik at det til sammen dannes en helhetlig melodilinje.

En av rockmusikkens store mestere på bruk av hocketing er progrockbandet Gentle Giant. Ellers brukes hocketing i det meste av rytmisk musikk, spesielt i afrikanske rytmer.

HODEMIKROTELEFON

Kombinert hodetelefon og mikrofon.

| Engelsk: Headset. |

HODETELEFON

Høretelefon. Øretelefon. Apparat bestående av små høyttalere som settes tett inntil eller inn i ørene.

| Engelsk: Earphone. Headphone. Stereophones. |

HOMMAGE

Hedersbevisning. Hyllest. Høyaktelse. Ærbødig hilsen. Æresbevisning. En komposisjon som hyller en person. Fremhever gjerne vedkommendes særegne stil eller kjennetegn.

HOMOFON

Enstemt.

Se også: Polyfon

HORISONTAL TRADERING

Se: Tradering

HORNPIPE

Ordet har flere betydninger:

1.)   Et gammelt keltisk blåseinstrument.

2.)   Brittisk folkelig dans i livlig tempo.

HUMBUCKER

Se: Pickup

HUMMEL

Et svensk strengeinstrument som tilhører familien klimpreinstrumenter. Dette folkeinstrumentet er i slekt med cither.

Består av en langstrakt resonanskasse av tre. Over lokket til kassen ligger strengene, festet til hver kortende av kassen. Toppen og bunnen er flate. Lokket har ett eller flere lydhull, i forskjellige former. Ofte er det også en snekke med stemmeskruer i den ene enden.

Det finnes to hovedutgaver av instrumentet. Pæreformet med strengene i sentrum, eller formet som en delt pære med strengene nærmest den rette kanten.

Instrumentet har vanligvis fra 1 til 4 melodistrenger og flere akkompagnementstrenger, bordunstrenger. Det er kun melodistrengene som ligger over tverrbånd, ca. 17 stk. Disse er diatoniske og laget av metall.

Instrumentet holdes i horisontal posisjon, hvilende på fanget eller på et bord. Plasseres slik at melodistrengene befinner seg nærmest spilleren og spilles med fingrene eller et plekter i høyre hånd. Venstre hånd brukes til å trykke melodistrengene ned mot båndene, enten med fingrene eller ved hjelp av en pinne. Pinnen legges ofte over samtlige melodistrenger, slik at de avkortes til samme toneforhold.

HUMORESQUE [Fransk]

Frittstående instrumental komposisjon i fri form med humoristisk karakter.

HUS

Se: volta

HYLETONE

Vanligvis uønsket høyfrekvent støy.

Se også: Tinnitus

HYMNE

En religiøs lovsang. Salme.

| Engelsk: Anthem. Hymn. |

HYPERSONISK

Bevegelse som er hurtigere enn lydens hastighet.

Se også: Subsonisk - Supersonisk

| Engelsk: Hypersonic. |

Hz

Forkortelse for Hertz.

HØYPASSFILTER

Et filter som lar alle høye frekvenser passere. Lavfrekvente signaler sperres.

Se også: Lavpassfilter

| Engelsk: High-pass filter. |

HØRSELSSKADE

Se: Tinnitus

| Engelsk: Hearing damage. Hearing impairment. |