musikkordboken.no

Q

QUADRIVIUM

Middelaldersk fellesbetegnelse på de fire matematisk-naturvitenskapelige frie kunstene og fagene aritmetikk, musikk, geometri og astronomi.

QUADRUPLET [Engelsk]

Se: Kvartol

QUADRUPLE METER [Engelsk]

Fire-delt takt. Firtakt. Takt med fire pulsslag. Eksempelvis 4/2 takt, 4/4 takt, 4/8 takt. 4/4 takt kalles også common meter.

Se også: Compound meter - Simple meter

QUANTIFY [Engelsk]

Se: Kvantifisere

QUANTIZE [Engelsk]

Se: Kvantifisere

QUANTIZATION [Engelsk]

Se: Kvantisering

QUANTIZING [Engelsk]

Se: Kvantisering

QUARTER NOTE [Engelsk]

Se: Firedelsnote

QUARTET [Engelsk]

Se: Kvartett

QUARTETTO D'ARCHI

Se: Strykekvartett

QUASI

Kvasi. Nesten som. Omtrent som.

QUATRE [Fransk]

Fire. Tallet 4.

QUATRE MAINS [Fransk]

Firhendig.

QUATRO

Fire.

QUATUOR À CORDES [Fransk]

Se: Strykekvartett

QUICK-STEP

Hurtig amerikansk selskapsdans fra slutten av 1920-tallet, med musikk inspirert av jazz. En variant av foxtrot.

QUIETO

Dempet. Stille. Rolig.

QUINT [Engelsk]

Se: Kvint

QUINTET [Engelsk]

Se: Kvintett

QUINTUPLET [Engelsk]

Se: Kvintol

QUINTUPLE METER [Engelsk]

Takt med fem pulsslag, der det første slaget er aksentuert mens resten er ubetont. Eksempelvis 5/8 takt.