musikkordboken.no

Skalaer

s1   Skalaer
s2   Skjemaforklaring
s3   Dur og moll skalaer
s4   Modale skalaer, (kirketonearter)
s5   Andre vanlige skalatyper
s6   Blues-skalaen

Skala

Videre lesing forutsetter grunnleggende kunnskaper om musikkteori. Dersom du trenger dette kan du gå inn på sidene om Musikkteori.

Ordet skala er italiensk og betyr trapp eller også stige. Vanligvis angis og spilles en skala oppover, klatrende fra dyp til lys tone.

På verdensbasis finnes det utrolig mange varianter, og enkelte skalaer har til og med flere kallenavn. Her skal vi først og fremst ta for oss den vestlige verdens grunnleggende skalaer.

Teori og praksis

Det er to grunnleggende måter å tenke skala på.

Teori:
Stamtonerekken, skalaen som er basert på C dur, er grunnleggende kunnskap for en hver musiker som ønsker å utvikle sine teoretiske kunnskaper. I tillegg til dur finnes det også flere typer moll-baserte skalaer, modale skalaer og andre typer skalaer samt fenomenet blues-skala.

Praksis:
En av de grunnleggende øvelsene på et tonalt instrument er å beherske skalaer. Dess flere dess bedre. Dette gir deg basis for å spille eller lage melodier, forstå improvisasjon samt oppnå bedre spilleteknikk. Øvelse gjør mester. Lykke til!

Neste side inneholder en forklaring på skjemaene som brukes utover.

Forfattet av Petrus Bojanowski