musikkordboken.no

P

P

Forkortelse for pulgar.

p

Forkortelse for styrkenyansen piano.

PALATAL

Se: Ganelyd

PALINDROM

Ord eller setning som gir samme ord når det leses baklengs (Anna, Otto, regninger, rene gener, rett etter) eller et annet meningsfylt ord (Elvis – Sivle og Roma – Amor).

Se også: Anagram

PALM MUTING

Spilleteknikk på strengeinstrument som gjør det mulig å dempe klangen i anslaget ved hjelp av håndflaten. Dette er en typisk gitarteknikk som brukes i mange sjangere.

Palm muting er en dempeteknikk som oppnås ved å legge håndflaten, eller håndens og lillefingerens ytre kant, inntil strengene nær strengefestet (stolen).

Resultatet er en dump klang, som reduserer diskanten samt uønsket støy fra strengene.

Se også: Gitarteknikk

PAN

Forkortelse for panorering.

PANDEMONIUM

Tempel for alle typer guder, demoner, onde ånder osv. Brukes også om vilt øredøvende spetakkel. Bråk. Hurlumhei. Ståhei.

PANFLØYTE

Et urgammelt blåseinstrument bestående av sammenbundne bambusrør av forskjellig lengde.

PANORERING

Brukes både om lyd i forhold til plassering i stereobildet og om kamerabevegelser fra side til side.

PARAFRASE

Omskrivning eller bearbeidelse av en original og kjent melodi.

Se også: Medley - Parodi - Pastiche - Potpurri - Travesti

| Engelsk: Paraphrase. |

PARALLELLTONEART

Dur og moll toneart som har samme antall faste fortegn. Eksempelvis:

Det er alltid en liten ters mellom grunntonen til durtonearten og ned til den parallelle molltonearten.

PARLANDO

Fri frasering og rytme. Snakkende. En hurtig taleliknende sangteknikk.

PARLANTE

Muntlig. Resitativ. Talt. En hurtig taleliknende sangteknikk.

PARODI

Latterliggjørende komisk eller satirisk etterligning.

Se også: Medley - Parafrase - Pastiche - Potpurri - Travesti

| Engelsk: Parody. |

PARONYM

Ord avledet av et annet likt klingende ord, gjerne fra et annet språk, som ikke er en annen form av det samme ordet.

| Engelsk: Paronym. |

PARTITA

Samme som suite. En samling variasjoner eller instrumentalstykker.

PARTITUR

Noteoversikt for samtlige instrumenter (eller stemmer) i en komposisjon, samlet slik at hvert instrument har sin egen notelinje på notearket og at hele stykket kan leses fortløpende side for side.

| Engelsk: Score. |

PASJONERT

Begeistret. Følelsesladet. Lidenskapelig. Voldsom.

PASJONSMUSIKK

Musikalsk fremstilling av den bibelske lidelseshistorien til Jesus Kristus.

PASSACAGLIA

Langsom satsform, ofte i 3/4 takt og med et bass ostinat. Også en gammel dans i 2/4 takt. Store likhetstrekk med chaconne.

PASSASJE

Avsnitt bestående av hurtige løp.

| Engelsk: Passage. |

PASSIONATAMENTE

Følelsesladet. Lidenskapelig. Voldsomt.

PASSIONATO

Følelsesladet. Lidenskapelig. Voldsom.

PASSIONE

Følelse. Lidenskap.

PASTICHE [Fransk]

Musikkstykke som bevisst etterligner en annen kjent komponists stil, form og stemning. Kan i noen tilfeller nærme seg en parodi.

Se også: Medley - Parafrase - Parodi - Potpurri - Travesti

PASTISJ

Se: Pastiche

PASTORAL

Idyllisk. Landlig.

PASTORALE

Hyrdestykke. Musikkstykke av langsom og behagelig karakter, ofte i 6/8, 9/8 eller 12/8 takt.

PASTOSO

Mildt. Mykt.

PATETICO

Beveget. Følelsesfullt. Gripende. Høyttravende. Lidenskapelig. Patetisk.

PAUKE

Et rytmeinstrument med dyp rungende tone. Stor kjeleformet gulvtromme i variert størrelse som med en pedalmekanisme kan stemmes i forskjellige tonehøyder.

| Engelsk: Timpani. Timpany. Kettledrum. |

PAUSE

Stillhet. Notasjonssymbol som tilsvarer noteverdienes varighet med 1 takt, 1/2-takt, firedel, åttendedel, sekstendedel, trettitodel og sekstifiredel.

| Engelsk: Rest. |

PAVANE

Hoffdans fra 1500-tallet, vanligvis i 4/4 eller 2/4 takt, med rolige og høytidelige bevegelser.

PEDAGOG

En som er utdannet i pedagogikk eller har naturlige pedagogiske evner.

PEDAGOGIKK

Læren om oppdragelse og undervisning.

PEDAL

Innretning for foten med ulik funksjon hos de enkelte musikkinstrumenter. F.eks.:

1.)   Klaverinstrument som piano og flygel har opptil tre pedaler, som styrer dynamikk og klang. Forte pedal, Una corda pedal og Sostenuto pedal. Den midterste pedalen varierer fra instrument til instrument, eksempelvis som dempepedal eller sostenuto pedal.

2.)   Klaverinstrument som orgel har pedaler som spiller basstonene. (jfr.  manual)

3.)   Rytmeinstrument som basstromme har pedaler som brukes til anslag.

4.)   Rytmeinstrument som Hi-hat har pedaler som slår sammen to cymbaler.

5.)   Rytmeinstrument som pauke har pedal til å stemme om instrumentet.

6.)   Rytmeinstrument som vibrafon har en sostenutopedal.

7.)   Strengeinstrument som elektrisk gitar kan tilkobles gulvpedaler med mange programmerbare effekter.

8.)   Strengeinstrument som pedalharpe har syv pedaler til å stemme om instrumentet.

PENTAGRAM

Heksekors. Marekross. Salomons segl. Tussemerke. Femtagget stjerne som dannes ved å trekke opp alle diagonalene i en regelmessig femkant, ofte med spissene liggende på en sirkel.

Et symbolmerke brukt av mange musikere og tilhengere av rock og metal. Dette brukes enten veldig bevisst eller uten bedre viten om symbolikken bak figuren.

Pentagrammet er et eldgammelt magisk symbol for de gode kreftene og brukes som beskyttelse mot onde krefter. Vender spissen opp symboliserer dette det utviklede mennesket der sjelen behersker de fire lavere prinsipper. Vender spissen derimot ned symboliserer dette de negative kreftene, eksempelvis svart magi, satanisme, vandalisme osv.

PENTATON

Femtonet. En skala bestående av fem toner innenfor oktaven. I utgangspunktet har ikke denne skalaen noen halvtonetrinn og kalles da anhemitonisk.

Les mer om dette på sidene om skalaer.

PER

Gjennom. På. Ved.

PERC. [Engelsk]

Engelsk forkortelse for percussion

PERCUSSION [Engelsk]

Perkusjon. Slagverk.

PERDENDOSI

Hendøende. Gradvis avtagende styrke.

PERFECT PITCH [Engelsk]

Absolutt gehør.

PERK.

Forkortelse for perkusjon

| Engelsk: Perc. |

PERKUSJON

Fellesbetegnelse for rytmeinstrument. Vanligvis brukt om andre rytmeinstrumenter enn slagverket, trommesettet i et band.

| Engelsk: Percussion. |

PESANTE

Slepende. Tungt.

PETIT [Fransk]

Lite. Liten.

PETIT DOIGT [Fransk]

Lillefinger.

PETTO

Bryst. Brukes om bryststemme.

pf

Forkortelse for styrkenyansen poco forte.

PHRASE [Engelsk]

Se: Frase

PHRASING [Engelsk]

Se: Frase (frasering)

PHRYGIAN [Engelsk]

Se: Frygisk

PIACERE

Fornøyelig. Ikke i et strengt tempo.

PIACEVOLE

Behagelig.

PIANAMENTE

Mykt.

PIANGENDO

Gråtende.

PIANINO

Lite opprettstående piano.

PIANISSIMO

Styrkenyansen meget svakt. Svakere enn foredragsbetegnelsen piano.

PIANIST

Pianospiller. Person som spiller på piano.

PIANO

Styrkenyansen svakt.

PIANO

Et klaverinstrument med klaviatur som anslås med hammere. Instrumentets register er A2 - c5, dvs. subkontra A til femstrøken C.

Se også: Oktavene

PIANOPEDALENE

Se: Pedal

PIANOPIANISSIMO

Styrkenyanse som er svakere enn pianissimo.

PIANOSPILLER

Se: Pianist

PICK [Engelsk]

Se: Plekter

PICKUP

Ordet har flere betydninger:

1.)   Elektromekanisk lydhode på en platespiller. Består av en anordning med en nål som følger grammofonplatens riller. Pickupens mekaniske bevegelser omformes til elektrisk vekselspenning. Nålen er gjerne laget av diamant og er elliptisk eller konisk formet. Nåletrykket mot platen er vanligvis 1-3 gram.

2.)   Elektromagnetisk mikrofon for strengeinstrument. Består av en kobbertråd viklet rundt en eller flere magneter. Kobberspolene fanger opp stålstrengenes magnetiske svingninger og omgjør signalene til elektriske impulser.

Avstanden mellom pickup og streng har betydning for lydbildet. Kort avstand gir bedre signal/støy forhold og kraftigere signal, men ulempen er at magnetens kraftfelt kan påvirke strengen slik at den ikke vibrerer ordentlig.

Plassering i forhold til strengens lengderetning har også betydning for lydbildet. Nær strengestolen er lyden distinkt og spiss, nær midten av strengelengden er lyden myk og varm.

Materialet pickupen er laget av påvirker også lydbildet. Innen metal sjangeren er det gjerne den keramiske legeringstypen som velges da denne har en hardere klang. En annen vanlig og rimelig legering er Alnico (Sammensetning av aluminium, nikkel og kobolt).

I tillegg preges lydbildet av antallet spoler, formen på spolene, mengden viklinger, tykkelsen på tråden osv. Det finnes m.a.o. mange typer å velge imellom og lydbildet kan derfor variere stort generelt sett.

Det finnes i utgangspunktet tre hovedtyper pickup for strengeinstrument:

3.)   Et kallenavn på opptakt.

PIÈCE [Fransk]

Lite teaterstykke.

PIETOSO

Andektig. Høytidelig. Med verdighet.

PIEZO

Se: Pickup

P I M A

Forkortelse for de spanske fingernavnene på gitaristens høyre hånd, med mindre en er keivhendt. 1. 2. 3. og 4. finger, fra tommel til ringfinger. Lillefingeren brukes vanligvis ikke i klassisk gitarstil, men for ordens skyld kalles den extremo på spansk, og little finger (eller pinky) på engelsk. Bokstavene pima brukes generelt sett og gjelder altså ikke bare noter fra Spania.

Se også: Pulgar - Indice - Medio - Anular

PINKY [Engelsk]

Lillefinger.

PITCH [Engelsk]

Tonehøyde, toneleie eller frekvens.

PIÙ

Mer.

PIÙ MOSSO

Mer beveget. Raskere.

PIUTTOSTO

Heller. I noen grad. Nokså. Snarere.

PIZZ.

Forkortelse for pizzicato.

PIZZICATO

Klimpret. Plukket. Strengene klimpres med fingrene istedenfor å bruke buen på strykeinstrument. Også en gitarteknikk, der strengene dempes ved å legge høyrehånden ned på strengene samtidig som strengene anslås med fingrene eller med et plekter.

Se også: Gitarteknikk

PLACITO

Ønske.

PLACIDO

Fredelig. Rolig.

PLAGIAL

Etterliknende.

PLAGIARISM [Engelsk]

Se: Plagiat

PLAGIAT

Kopi eller etterligning av andres produkt eller åndsverk, eksempelvis musikk.

Se også: Plagiator - Plagiering - Åndsverkloven

| Engelsk: Plagiarism. |

PLAGIATOR

En som utgir seg for å være rettighetshaver av et produkt eller åndsverk. Vedkommende utnytter den økonomiske gevinst og stjeler æren fra den som har laget originalen.

Se også: Plagiat - Plagiering - Åndsverkloven

PLAGIERING

Utgivelse eller fremførelse av et produkt eller åndsverk uten samtykke med rettighetshaver. Plagiering er ulovlig. Men hvor går grensen? Det finnes rettsaker der artister påstår å ha blitt uskyldig inspirert eller preget av noe underbevisstheten har fanget opp, eksempelvis rettsaken mot Beatles medlemmet George Harrison og sangen My Sweet Lord.

Et nærstående eksempel på plagiering er hvis du kopierer og bruker tekst eller annet fra musikkordboken.no og utgir innholdet for å være ditt, altså uten henvisning til kildematerialet. For å kunne gjøre dette lovlig skal det nevnes eller skrives at innholdet er hentet fra musikkordboken.no.

Se også: Plagiat - Plagiator - Åndsverkloven

PLANKE

Slang-uttrykk om å lære eller notere ned musikk som er innspilt.

PLATEANMELDELSE

Se Anmeldelse

PLATESELSKAP

Firma som er ansvarlig for lydopptak, masseproduksjon og markedsføring av musikk.

PLAYBACK [Engelsk]

Tidligere lydopptak i bruk under direkte fremførelse eller sending. Artisten mimer istedenfor å gjengi direkte lyd.

PLECTRUM [Engelsk]

Plekter.

PLEKTER

Lite egg- eller tungeformet elastisk redskap til å slå an strenger på diverse strengeinstrument. Finnes i mange varianter og materialtyper.

| Engelsk: Plectrum. Pick. |

PLUNK [Engelsk]

Klimpre. Klimpring.

POCHETTE

Et gammelt lite strengeinstrument utformet som en smal fiolin. Ofte kalt lommefiolin.

POCHISSIMO

Veldig lite. Mindre enn poco.

POCO

Litt. Noe.

POCO A POCO

Gradvis.

POCO FORTE

Styrkenyansen noe sterkt.

POESI

Dikt i bundet stil. Lyrisk dikt. Versekunst.

Se også: Prosa

| Engelsk: Poetry. |

POETISK

Fantasifullt. Romantisk. Sentimental. Stemningsfull.

POI

Deretter.

POLKA

Livlig tsjekkisk pardans fra 1830-tallet, i 2/4 takt.

POLONESE

Polsk formasjonsdans, i 3/4 takt. Musikken karakteriseres rytmisk ved 2 åttende- + 2 firedeler i takten, med vekt på det første slaget.

POLYFON

Flerstemmig. Mangestemt.

Se også: Homofon

POLYFONI

Flere samtidige melodier fremført av hvert sitt instrument eller sangstemme.

Betyr også antall toner et digitalt instrument eller en sequencer kan spille samtidig.

| Engelsk: Polyphony. |

POLYPHONY [Engelsk]

Se: Polyfoni

POLYRYTMIKK

Flere samtidige rytmer som skaper en komplisert helhet. Den ene av rytmene er gjerne inndelt etter et primtall, eksempelvis gjentagende 3 mot 2, eller 4 mot 3, i samme pulsslag (felles ener).

POLYRYTMISK

Se: Polyrytmikk

POLYTONALITET

Bruk av flere samtidige tonearter.

POMP

Høytidelig opptog med stas og prakt.

POMPOSO

Pompøst.

POMPØST

Grandiost. Høytidelig. Mektig. Prangende. Storslått.

PONTICELLO

Stolen på strengeinstrumenter, nederst ved strengefestet.

POP

Forkortelse for populær. Enkel. Folkelig. Kommersialisert. Lett tilgjengelig.

PORTAMENTO

Glidende overgang fra tone til tone. Brukes både om sangteknikk, spilleteknikk og som en synthesizer effekt.

PORTATO

Båret. En mellomting mellom legato og staccato. Angis i notebildet med staccato punkter sammen med en legatobue.

Se også: Leggero

POSTLUDIUM

Etterspill.

Se også: Preludium

POTPURRI

Samling av frittstående eller deler av melodier, satt sammen til en. Knyttes gjerne sammen med enkle overganger, samt en innledning og en avslutning.

Se også: Medley - Parafrase - Parodi - Pastiche - Travesti

POUCE [Fransk]

Tommelfinger.

pp

Forkortelse for styrkenyansen pianissimo.

ppp

Forkortelse for styrkenyansen pianopianissimo.

PRALTRILLE

Forsiring. Ornamentikk. Utsmykning. Hurtig enkeltrille som veksler mellom grunntone, skalatonen over og tilbake til grunntonen.

Historisk sett ble praltrillen først spilt på slaget mens den senere ble utført antesipert. Angis vanligvis med forkortelsen tr over noten, gjerne etterfulgt av en kort bølgelinje.

PRECIPITANDO

Fremstyrtende. Voldsom.

PRECIPITATO

Se: Precipitoso

PRECIPITOSO

Drivende. Heftig. Voldsomt.

PRELUDIUM

Forspill.

Se også: Postludium

PRESSANDO

Hastende. Pressende.

PRESSEZ [Fransk]

Øk tempo.

PRESSURE [Engelsk]

Se: Etter-trykk

PRESTISSIMO

Så hurtig tempo som mulig. Hurtigere enn presto.

PRESTO

Svært hurtig tempo. Livligere enn allegro. Metronomhastigheten er vanligvis M.M.=168-208.

PRETENSIØS

Anmasende. Fordringsfull. Innbilsk. Selvgod. Selvovervurderende. Ubeskjeden.

| Engelsk: Pretentious. |

PRIM

Enklang. Det minste intervalltrinn mellom toner. Første skalatrinn i den diatoniske tonerekken. Første tone, grunntonen.

| Engelsk: First. Prime. |

PRIMA VISTA

Ved første blikk. Spille eller synge rett fra bladet. Forkortes gjerne til a vista. Betegner fremførelse av musikk etter noter, som hverken er innøvd eller sett på i forveien.

PRIMO

Første. Første stemme. Øvre parti ved firhendig klaverspill.

Se også: Secondo

PRINCIPALE

Prinsipal. Det naturlige lave register til eksempelvis en trompet eller et orgel.

Se også: Chalumeauregister - Clarinoregister

PRODUCER [Engelsk]

Se: Produsent

PRODUSENT

Person som er overordnet ansvarlig for en plateinnspilling og det ferdige produktets lyd.

| Engelsk: Producer. |

PROFAN

Sekulær. Uinnvidd. Verdslig. (mots. kirkelig, kristen)

Se også: Kammermusikk

| Engelsk: Profane. |

PROFESJONELL

Faglært. Fagkyndig. Fagutdannet. Person som har kunst, vitenskap eller et fag som levevei. Brukes av og til rosende om en person som nettopp har lært noe om faget, mestrer det eller klarer å unngå en større feil. På folkemunne forkortet til proff.

Se også: Amatør

| Engelsk: Professional. |

PROFESJONELLE

Fagfolk.

PROFF

Sjargon og forkortelse for profesjonell.

PROGRESJON

Utvikling. Fremgangen fra tone til tone og fra akkord til akkord.

PROGRESSIV ROCK

En undersjanger av rock. Musikksjanger som henter inspirasjon fra klassisk, jazz og/eller folkemusikk, og blander dette med variert og kunstnerisk rock, blandet instrumentering og ofte lange låter med mange forskjellige uttrykk. Musikkstilen unngår ofte den kommersielle musikkens klisjeer, og forsøker gjerne å skape noe helt nytt enten i samme låt eller som konsept. Som enkelte sier, progrock er mye musikk for pengene. Det skjer mer i en enkelt progrocklåt enn gjennom et helt vanlig album.

PROGROCK

Se: Progressiv rock

PROLOG

Forspill. Fortale. Innledning.

Se også: Epilog

| Engelsk: Prologue. |

PROSA

Litteratur i ubundet stil, uten metrisk rytme og rim. Likefrem og hverdagslig, som i daglig tale.

Se også: Poesi

| Engelsk: Prose. |

PSALTER

Et eldgammelt orientalsk strengeinstrument, med likhetstrekk til cither.

PUBLIKUM

Iakttager. Lytter. Seer. Tilskuer. Kan også bestå av beundrere og tilhengere.

| Engelsk: Audience. Public. Spectator. |

PULGAR [Spansk]

Gitaristens tommelfinger på høyre hånd, med mindre en er keivhendt. Kommer av det latinske ordet pollex.

Se også: p i m a

| Engelsk: Thumb. |

PULL-OFF

Spilleteknikk på strengeinstrument som gjør det mulig å spille hurtig legato. Dette er en typisk gitarteknikk som brukes i mange sjangere.

Pull-off oppnås ved å anslå en tone på en streng som ikke er løs, og deretter knipse strengen med den samme fingeren som holdt denne tonen nedtrykket. Selve teknikken går ut på å dra strengen litt til sides, til den slipper, slik at tonen nedenfor blir anslått.

Se også: Gitarteknikk

PULS

Grunnleggende regelmessig telle-enhet i rytmisk musikk. Grunnrytmen. Taktslaget. Tempoet.

Se også: Note - Off-beat - Rytme - Synkope - Takt

PUNTA

Spissen. F.eks. spissen av strykebuen.