musikkordboken.no

D

D

Den andre skalatonen i stamtonerekken.

d

Forkortelse for dekstra, destra.

DA

Fra.

D/A

Se: DAC

DAB [Engelsk]

Digital Audio Broadcasting. Digital radiokringkasting. Digitalt sendesystem som krever egen mottaker, i motsetning til analoge radio AM og FM signaler.

DAC

Digital to Analog Converter. Digital til analog lydomformer. Omforming av lyd i form av digitale verdier til analoge lydbølger.

Se også: ADC

DA CAPO

Repeter fra begynnelsen. Om igjen. På nytt. Ofte forkortet til d.c. Betegnelsen brukes ofte i sammensetning med eksempelvis:

DAL

Fra.

DAL SEGNO

Repeter fra segno, spill om igjen fra der dette tegnet står. Forkortes ofte til D. S.

DANS

Rytmisk bevegelse, stort sett til musikk.

| Engelsk: Dance. Dancing. |

DAT

Digital Audio Tape. Digital lagring av lydopptak på bånd.

DAUMEN [Tysk]

Tommelfinger.

DB

Forkortelse for desibel (dB).

D.C.

Se: Da capo

DDL [Engelsk]

Forkortelse for Digital Delay Line.

Se også: Delay

D DOUBLE FLAT [Engelsk]

Se: Dessess

D DOUBLE SHARP [Engelsk]

Se: Dississ

DEBUT

Første offentlige opptreden, utgivelse osv.

| Engelsk: Debut. |

DECIM

Tiende intervalltrinn i den diatoniske tonerekken. Tiende tone fra grunntonen. F.eks. tonen E, som befinner seg på det tredje trinnet over oktaven C, i C-dur skalaen.

| Engelsk: Tenth. |

DECIMOL

En 10-deling av noter som tilsvarer 6 eller 8 noter av samme rytmiske verdi og utseende.

DECISO

Bestemt.

DECRESCENDO

Gradvis avtagende styrke. Symboliseres med et langt og smalt > tegn.

Se også: Crescendo - Diminuendo

DEDO ÍNDICE [Spansk]

Pekefinger.

DEDO MEDIO [Spansk]

Langfinger.

DEDO MEÑIQUE [Spansk]

Lillefinger.

DEKORASJON

Kunstnerisk utsmykning i form av pynt, tegning, forming eller også farger.

Se også: Diorama - Kulisse - Scenografi

| Engelsk: Decoration. |

DEKORATØR

Person som arbeider med dekorasjoner.

| Engelsk: Decorator. |

DEKSTRA [Gresk]

Høyrehånds.

DELAY

En effekt som forsinker lydsignalet. Ved å sende igjennom originalsignalet og deretter ett eller flere forsinkede kopier av lyden oppnås det en ekko-effekt. Forsinkelsen måles vanligvis i millisekunder. Delay kan lages med effekt-bokser, effekt-pedaler, effekt-prosessorer, software osv.

Ved å sette delay-time til rundt 50 ms og delay-volume til omtrent samme som originalsignalet kan en oppnå en dobblingseffekt. Ved å øke delay-hastigheten til rundt 100 ms oppnås en slap-back effekt. Ellers settes hastigheten ofte til samme verdi som pulsen i musikken, eller verdien halveres, deles på tre, dobles osv. for å oppnå andre rytmisk tilpassede ekko-effekter.

En annen effekt er ping-pong delay, der ekko-signalet kastes fra side til side i stereobildet samtidig som det blir svakere og svakere.

Effekten brukes også i store saler, med en såkalt delay zone, der høyttalere bak i salen får et forsinket lydsignal tilpasset lydens forsinkelse fra høyttalerne som er ved scenen.

DELIBERATO

Besluttsomt. Energiskt.

DELICATO

Delikat. Lekker. Liflig. Myk. Sart. Tiltalende. Utsøkt.

DELICATAMENTE

Se: Delicato

DELTONE

Klangfargen i harmonisk lyd består av deltoner. Den dypeste, med sterkest amplitude, kalles grunntone. De andre deltonene kalles overtoner.

Et harmonisk tonespekter (harmonisk lyd) består av sinustoner med et matematisk jevnt frekvensforhold til hverandre, som samlet danner en klangfarge bestående av deltoner.

1. deltone i klangen er grunntonen, 2. deltone er første overtone og har dobbel frekvens som grunntonen, 3. deltone er andre overtone og har tre ganger så høy frekvens osv. Overtonenes lydstyrke avtar for hver høyere frekvens. En rik klang består derfor av mange hørbare deltoner.

DEMO

Forkortelse for demonstrasjon. En prøveinnspilling av musikk, ikke beregnet for utgivelse.

DEMPEPEDAL

Klaverets venstre pedal.

| Engelsk: Soft pedal. |

DESS

Db. Navnet på tonen D senket et halvt tonetrinn.

| Engelsk: D flat. |

DESSESS

Dbb. Navnet på tonen D senket to halve tonetrinn. I praksis tonen C.

| Engelsk: D double flat. |

DESTRA

Med høyre hånd.

Se også: Sinistra

DETERMINATO

Bestemt.

DEUX [Fransk]

To. Tallet 2.

DEVOTO

Andaktsfullt. Begeistret. Fromt. Hengivent.

D FLAT [Engelsk]

Se: Dess

DIAPASON [Gresk]

Stemmegaffel.

DIATONIKK

Vestens fundamentale basis med dur og moll bygget på syv skalatoner.

| Engelsk: Diatonicism. |

DIATONISK

Se: Diatonikk

| Engelsk: Diatonic. |

DIÈSE [Fransk]

Se Kryss

DIGITAL

Tallbasert. Databasert eller programmert.

Se også: Analog

DIKSJON

Fremstillingsform. Stemmeføring. Stil. Uttalemåte. Betegner måten å fremsi en replikk eller foredra en sangtekst.

| Engelsk: Diction. |

DILUENDO

Langsomt hendøende. Sluknende.

DIMINUENDO

Gradvis avtagende styrke. Symboliseres med et langt og smalt > tegn. Forkortes gjerne til dim.

Se også: Crescendo - Decrescendo

DIORAMA

Naturtro 3D-gjengivelse på en scenen dannet av kulisser, malerier, malte glassplater, perspektiviske illustrasjoner og bevegelige figurer.

Se også: Dekorasjon - Kulisse - Scenografi

DIRIGENT

Kunstnerisk og musikalsk ansvarlig leder for et kor eller orkester. Dirigenten angir i hovedsak dynamikk, rytme, taktart og tempo med høyre hånd, mens venstre hånd brukes til å anvise detaljer og foredrag samt til å markere musikkens karakter.

| Engelsk: Conductor. |

DISCMAN [Engelsk]

Lommedisko. Lommespiller. Opprinnelig en bærbar CD-spiller.

Se også: Walkman

DISCOGRAPHY [Engelsk]

Se: diskografi

DISKANT

Høy. Lys. Skingrende. Spiss. Øvre del av et register.

| Engelsk: Treble. |

DISKANT-NØKKEL

Se: G-nøkkel

DISKOGRAFI

Informasjon om utgivelser av artister, band, ensemble, grupper, komponister etc., ordnet i kronologisk eller annen rekkefølge. Diskografiske hjelpemidler har sin opprinnelse fra 1930-tallet og omfattet da hovedsakelig jazz og opera. Fortegnelsene kan bestå av alt fra enkle kronologiske lister til store detaljerte verk.

Innspillinger kan ordnes i kronologisk rekkefølge. Sanger kan systematiseres med informasjon om hvilken dato de ble innspilt og utgitt. Dette kan også knyttes til hvilke album sangene ble utgitt på samt hvilket plateselskap som sto bak utgivelsen.

Videre kan diskografier også bestå av informasjon om nasjonalitet, innspillingens lokasjon, musikere som deltok, lydteknikere, produsenter, utgivelsenes katalognummer, type medier det er utgitt på, salgstall etc.

| Engelsk: Discography. |

DISKORDANS

Mislyd. Ulyd. Uoverensstemmelse.

DISS

D#. Navnet på tonen D hevet et halvt tonetrinn.

| Engelsk: D sharp. |

DISSISS

D##. Navnet på tonen D hevet to halve tonetrinn. I praksis tonen E.

| Engelsk: D double sharp. |

DISSONANS

Mislyd. Skurr. Spenning. Ubalanse. Ulåt. Ustabilitet.

Se også: Konsonans

DISPERATO

Desperat. Fortvilt.

DISTINTO

Bestemt. Distinkt. Tydelig.

DISTRIBUTØR

Firma eller person som har alle eller deler av rettighetene til å offentliggjøre eller fordele et materiale.

DIVISÉS [Fransk]

Se: Divisi

DIVISI

Delt på flere. Deling av kor eller orkesterstemmer, der de som står eller sitter ved siden av hverandre fremfører hver sin stemme. Ofte deler to strykeinstrumenter opp en flerstemt notelinje seg imellom, slik at de kun spiller en stemme hver. Forkortes gjerne til div.

DO

Solmisasjonssystemets prim, den første tonen i en dur skala. F.eks. tonen C i C-dur.

Se også: Solmisasjon

DOBBELT-B

Fortegn foran en note, der tonen skal senkes to halve tonetrinn.

Se også: Kryss - b - Dobbeltkryss

| Engelsk: Double flat. |

DOBBELT KONTRAPUNKT

Se: Kontrapunkt

DOBBELTKRYSS

Fortegn foran en note, der tonen skal heves to halve tonetrinn.

Se også: Kryss - b - Dobbelt-b

| Engelsk: Double sharp. |

DOBBELTSLAG

Forsiring. Ornamentikk. Utsmykning.

Fremføres eksempelvis ved å spille fire (eller en kvintol) 16-dels noter istedenfor hovednoten på en 4-del.

Dersom hovednoten er tonen C, vil 16-dels notene eksempelvis være C H C D C.

Et dobbeltslag starter alltid med det første anslagettaktslaget, hovednoten.

DODEKAFONI [Gresk]

Tolvtonemusikk. Dodeka betyr tolv på gresk, fon betyr stemme eller lyd. Ofte forbundet med atonal musikk.

| Engelsk: Dodecaphony. |

DOLCE

Blidt. Bløtt. Drømmende. Mildt. Mykt.

DOLCISSIMO

Enda sterkere enn dolce.

DOLENTE

Klagende. Trist.

DOLORE

Pine. Smerte. Sorg. Vemod.

DOLOROSO

Pinefull. Smertelig. Sørgelig. Vemodig.

DOMINANT

Akkord på femte skalatrinn i funksjonslæren. Forkortes gjerne til D eller V (romertall 5). Dominantens funksjon er å lede til tonika, grunntoneakkorden. Tersen i dominantakkorden er ledetonen til tonika. Eksempelvis en G7, med H som ters og ledetone til C. I harmonilæren er dominanten alltid en dur akkord, uansett om tonika er dur eller moll.

| Engelsk: Dominant. |

DOPPIO MOVIMENTO

Dobbelt tempo, i forhold til foregående del.

DORIAN [Engelsk]

Se: Dorisk

DORISK

En skala tilhørende kirketoneartene. Skalaen fremkommer ved å spille på pianoets hvite tangenter fra D til D. Nedenfor ser du også skalaen med C som utgangspunkt, samt intervallene.

D - E - F  - G - A - H - C  - D
C - D - Eb - F - G - A - Bb - C
1 - 2 - m3 - 4 - 5 - 6 - 7b - 8

Les mer om dette på sidene om skalaer.

Se også: Bb

| Engelsk: Dorian. |

DOS [Spansk]

To. Tallet 2.

DOTTED NOTE [Engelsk]

Punktert note.

DOUBLE BASS [Engelsk]

Se: Kontrabass

DOUBLE FLAT [Engelsk]

Se: Dobbelt-b

DOUBLE SHARP  [Engelsk]

Se: Dobbeltkryss

DOWNBEAT

Det 1. slaget i en takt. Innen pop, rock og jazz er det spesielt utbredt å spille på basstrommen på downbeat slagene. Nedslaget, bevegelsen nedover, som brukes innen dirigering for å markere eneren i takten.

Se også: Backbeat

DRAMATISK

Fremstillende. Handlende. Hendelser som fremstilles eller skjer foran øynene til publikum.

| Engelsk: Dramatic. |

Se også: Episk - Lyrisk

DREI [Tysk]

Tre. Tallet 3.

DRESS REHEARSAL [Engelsk]

Se: Generalprøve

DRUMS [Engelsk]

Trommer.

D.S.

Se: Dal Segno

D SHARP [Engelsk]

Se: Diss

DTS [Engelsk]

Digital Theatre System. Et seks-kanals lydsystem som har en høyere kvalitet og større kapasitet enn Dolby Digital.

DUBBING [Engelsk]

Ettersynkronisering. Innen film betyr dubbing å legge på samtalelyden på et annet språk, slik at det virker som om vedkommende snakker dette språket. Innen musikkinnspilling betyr dubbing å legge på samme musikkinstrument eller sangstemme flere ganger, for å oppnå en fyldigere lyd.

DUE

To.

DUETT

Komposisjon for 2 stemmer. Brukes også om et kor bestående av 2 sangere.

Se også: Solo - Duett - Duo - Trio - Kvartett - Kvintett - Sekstett - Septett - Oktett - Nonett

| Engelsk: Duett. |

DUO

Komposisjon for 2 instrumenter. Brukes også om en samspillende gruppe bestående av 2 musikere.

Se også: Solo - Duett - Duo - Trio - Kvartett - Kvintett - Sekstett - Septett - Oktett - Nonett

| Engelsk: Duo. |

DUODECIM

Tolvte intervalltrinn i den diatoniske tonerekken. Tolvte tone fra grunntonen. Eksempelvis tonen G, som befinner seg på det femte trinnet over oktaven C, i C-dur skalaen. Instrumenter med betegnelsen duodecim-instrumenter, slik som klarinett, kalles gjerne også kvinterende.

| Engelsk: Twelfth. |

DUOL

En 2-deling av noter som tilsvarer 3 noter av samme rytmiske verdi og utseende.

Se også: Triol - Kvartol - Kvintol - Sekstol - Septol

| Engelsk: Duplet. |

DUOLO

Smerte.

DUPLE [Engelsk]

To-delt.

DUPLET [Engelsk]

Se: Duol

DUPLE METER [Engelsk]

To-delt takt. Totakt. Takt der pulsslagene kan grupperes som to og to, der det første er aksentuert og det andre er ubetont. Eksempelvis 2/2 takt, 2/4 takt, 2/8 takt.

Se også: Compound meter - Simple meter

DUR

En akkord med stor ters. Dur skala, se skalakurset.

| Engelsk: Major. |

DURAMENTE

Hardt.

DURATION [Engelsk]

Varighet.

DUX

Hovedtema i en fuge.

DYNAMIKK

Lydnivåvariasjon. Styrkevariasjon i musikk. Volumendringer og forskjellen mellom topp og bunn nivå. Under barokken ble dynamikk innført som en del av komposisjonsteknikken.

Se også: Kompressor