musikkordboken.no

O

OBBLIGATO

Se: Obligat

OBLIGAT

Bundet. Obligatorisk. Skal ikke utelates. Spillestemmen. Tvunget. I motsetning til ad libitum, som i denne sammenheng betyr valgfri.

Vær oppmerksom på at i visse tilfeller brukes betegnelsen om en stemme som kan utelates, eksempelvis obligatfiolin.

OBLIGAT AKKOMPAGNEMENT

Satsteknikk utviklet under wienerklassisismen, der et karakteristisk akkompagnement integreres med hovedstemmen og danner en kompositorisk helhet.

OBO

Et treblåseinstrument med dobbelt rørblad, karakteriseres ved en nasal lyd.

| Engelsk: Oboe. |

OCTAVE [Engelsk]

Se: Oktav

OCTET [Engelsk]

Se: Oktett

OCTOBASSE [Fransk]

Fransk kjempestor kontrabass, med håndtak og pedaler som mekaniske hjelpemiddel.

ODDE TAKTARTER

Se: Taktart

ODE

Høystemt lyrisk dikt. Lovprisning.

| Engelsk: Ode. |

OFF-BEAT [Engelsk]

Mellompulsen. Ved å telle "1 og 2 og 3 og 4 og", vil "og" være ute av puls, mens tallene ligger på pulsen. Ved å markere disse mellomslagene, "og'ene", fremkommer det som betegnes som off-beat. Brukes mye i reggae og jazz.

Se også: Note - Puls - Rytme - Synkope - Takt

OFF KEY [Engelsk]

Ut av tone. Falsk.

OHNE [Tysk]

Uten.

OKKULT

Hemmelighetsfull. Mystisk. Skjult. Det er nærmest ingen musikkstil eller sjanger som ikke har spor av okkultisme, med emner som antroposofi, clairvoyance, para-psykologi, spiritisme, teosofi osv. Spesielt innen rock, klassisk musikk og jazz brukes okkultisme bl.a. som inspirasjonskilde, til markedsføring eller av tilhengere av det okkulte.

| Engelsk: Occult. |

OKTAV

Åttende intervalltrinn i den diatoniske tonerekken. Åttende tone fra grunntonen. Trinnet med samme navn, som befinner seg ett stepp lenger ned eller opp på skalaen. Eksempelvis tonen C, som befinner seg åtte toner nedenfor eller ovenfor en annen C.

| Engelsk: Octave. |

OKTAVENE

Tonen C som anslås midt på pianoet er enstrøken C (c1), og noteres på en hjelpelinje under et notesystem i G-nøkkel. Det er den samme tonen som også noteres på en hjelpelinje over systemet i F-nøkkel. Området fra enstrøken (enstrøket) C og oppover kalles den enstrøkne oktav.

Fra den dypeste tonen og oppover kalles oktavene på et 88-tangenters klaver for følgende:

Oktavene
A2 - H2  Subkontra oktav
C1 - H1  Kontra oktav
C - H  Store oktav
c - h  Lille oktav
c1 - h1  Enstrøken oktav
c2 - h2  Tostrøken oktav
c3 - h3  Trestrøken oktav
c4 - h4  Firstrøken oktav
c5  Femstrøken oktav

OKTAVLEIE

Se: Oktav

OKTETT

Komposisjon for 8 stemmer eller instrumenter. Brukes også om et kor eller musikere bestående av 8 personer.

Se også: Solo - Duett - Duo - Trio - Kvartett - Kvintett - Sekstett - Septett - Oktett - Nonett

| Engelsk: Octet. |

OLDTIDEN

Se: Antikken

ONDES MARTENOT

Et elektronisk instrument tilhørende gruppen elektrofoner. Oppkalt etter og oppfunnet av franskmannen Maurice Martenot i 1928. Ondes Martenot betyr Martenot's bølger. Kalles også ondes musicales.

Ble tatt i bruk i mellomkrigsårene og benyttes fortsatt i orkester-, scene- og konsertsammenheng.

Med mulighet til å lage lyder som er spøkelsesaktige, kosmiske og låte som en uhyggelig ulende sirene, brukes instrumentet også til opera og teater samt i filmer av sjangeren grøsser og science fiction.

Lyden er glassaktig og dannes av to høyfrekvente tonegeneratorer som genererer en tone om gangen. Instrumentet er på mange vis forløperen til den monofone synthesizeren. Oppfinnelsen har også mange likhetstrekk til Theremin.

Klaviaturet består av 7 oktaver. Tangentene kan beveges sideveis for å oppnå vibrato. Det er også mulig å spille mikrotonale toner.

I tillegg finnes det et metallbånd som strekker seg over 7 oktaver og brukes til å lage effekter som lange glissandoer, portamento og tonebending. Frekvensen kontrolleres ved hjelp av en ring som trekkes langs etter båndet.

Instrumentet har et bredt dynamisk register. Spilles med høyre hånd, mens den venstre styrer ansats, dynamikk og klangfarge ved hjelp av brytere som styrer diverse filtre.

ONE-STEP

Amerikansk selskapsdans i hurtig tempo fra 1920-tallet, i 2/4 eller i 6/8 takt.

ONGARESE

Ungarsk. I ungarsk stil.

ONOMATOPOETIKON

Lydord. Lydmalende og lydhermende ord. Lydimitasjon. Ord som etterligner fysiske lyder og lydeffekter, og ikke har egne begrep slik som bjeff, grynt, host, nys, sprut, vræl osv. Brukes mye i tegneserier.

Eksempler på onomatopoetika: au, bang, boink, bom, bæ, ding, ding-dong, dunk, eh, gakk, grr, ha-ha, hmm, huuiiit, iik, kadunk, kling, ko-ko, krasj, kykkeliky, mjau, mm, mø, nøff, pang, pip, plask, pling, plopp, pow, puh, ring, smakk, smash, smask, splash, splatt, svisj, tøff-tøff, usj, uæææ, voff, zzz, æsj osv.

| Engelsk: Onomatopoeia. |

OP.

Forkortelse for opus.

OPENSTRINGS [Engelsk]

Se: Åpne strenger

OPEN TUNING [Engelsk]

Se: Åpen stemming

OPERA

Dramastykke der aktørene synger og der musikk er en viktig del av teaterskuespillet. Det brukes ofte storslagne visuelle effekter, i tillegg til poesi, kor og dans. Opera finnes i mange forskjellige former og stemninger.

| Engelsk: Opera. |

OPERA BUFFA

Komisk og lystig operaform, gjerne med parodisk handling.

OPERA SERIA

Dramatisk og sentimental operaform, gjerne med tragisk handling.

OPERETTE

Lettere form for opera, ofte muntert, med talt dialog.

OPPSLAG

Ubetont taktslag.

Se også: Opptakt

OPPTAKT

Ufullstendig begynnelse av en takt. Det rytmiske anslag som fremkommer før eneren i pulsen. Uttrykket kommer fra dirigentens siste bevegelse (oppover) før nedslaget på eneren i pulsen.

| Engelsk: Upbeat. | Svensk: Upptakt. |

OPPVARMINGSBAND

Artist eller band som spiller før hovedartisten opptrer, for å varme opp publikum og skape god stemning. På engelsk kalles det support, noe som gjerne kan oversettes til underholdende støtte.

| Engelsk: Support band. |

OPTIONAL [Engelsk]

Valgfri.

OPUS

Komposisjon. Stykke. Verk. Nummerering av en komponists musikkverker. Forkortes til op.

ORATORIUM

Musikkstykke for solister, kor og orkester der tekstene er hentet fra Bibelen.

ORGAN [Engelsk]

Se: Orgel

ORGANIST

Person som spiller på orgel.

ORGANUM

Orgel. Under middelalderen betegnelse på alle instrumenter samt flerstemmig musikk.

ORGEL

Et tangentinstrument, ofte med flere klaviaturer, som frembringer tone så lenge tangenten holdes nede.

| Engelsk: Organ. |

ORGELPUNKT

Fast bunntone som uavhengig av akkordskiftene i resten av arrangementet holdes som jevn basstone eller som et bassostinat.

ORKESTER

Enhver større organisert samling av musikere.

| Engelsk: Orchestra. |

ORKESTERPARTITUR

Se: Partitur

ORKESTRERING

Arrangere musikk som opprinnelig er skrevet for ett eller noen få instrumenter, til et verk skrevet for et helt orkester. Kjennskap til instrumenters klangfarge, toneleie, spennvidde og tekniske begrensning er viktig. I tillegg kommer kunnskapen om sammensetning av instrumenter.

ORNAMENTIKK

Melodisk forsiring. Tonepynt. Utsmykning. De mest brukte forsiringer har egne navn: dobbeltslag, forslag, mordent, praltrille og trille.

| Engelsk: Ornamentation. |

OSSIA

Eller. Valgfritt. Brukes ofte for å henvise til en enklere eller alternativ versjon av et musikkstykke.

OSTINAT

Egensindig. Hardnakket. Ubøyelig. Vedvarende. En harmonisk, melodisk eller rytmisk gjentagende figur. Dette brukes ofte i bassen, og kalles da basso ostinato.

OSTINATO

Se: Ostinat

OUTRO [Engelsk]

Se: Coda

OTTAVA (8va)

Oktav. Spilles en oktav høyere enn notert.

OTTAVA BASSA (8vb)

Bassoktav. Spilles en oktav dypere enn notert.

OUVERT [Fransk]

Se: Aperto

OUVERTURE

Forspill. Innledning. Åpning. Brukes både som det første stykket i et større verk og som en selvstendig instrumental komposisjon.

OVERTONE

Deltonene i en tone der grunntonen (hovedtonen) er fjernet fra frekvensspektret.

Se også: Klangfarge - Naturtone