musikkordboken.no

L

LA

Solmisasjonssystemets sekst, den sjette skalatonen i en dur skala. Eksempelvis tonen A i C-dur.

Se også: Solmisasjon

LACRIMOSO

Gråtende. Sørgmodig. Trist. Tårefylt.

LAGRIMOSO

Klagende.

LAID-BACK [Engelsk]

Avslappet. Bakpå. Etterslepende. Tilbakelent. Groove som konsekvent henger litt etter i forhold til pulsslagene. Brukes ofte av trommeslagere, eksempelvis på ballader.

LAMENTABILE

Se: Lamentando

LAMENTANDO

Elegisk. Sorgfullt. Sørgende. Tragisk.

LAMENTO

Klage. Klagesang.

LAMENTOSO

Klagende. Sørgmodig.

LANCIO

Fremadstrebende. Opplagt. Vitalt.

LANGELEIK

Et norsk strengeinstrument i slekt med cither. Kalles også langleik, langspel, langharpe, langhorpe og langhørpu, og er et folkeinstrument med tradisjoner hovedsakelig tilknyttet Valdres. Tilhører familien klimpreinstrumenter.

Består av en enkel langstrakt og smal resonanskasse av tre. Over lokket til kassen ligger det strenger som er festet til hver kortende av kassen. Ofte er det også en snekke med stemmeskruer i den ene enden. Finnes både med og uten bunnplate. De eldste typene er ofte uthult av et helt trestykke.

Strengene var opprinnelig av messing, men er i dag av stål. Instrumentet har vanligvis en melodistreng og 7 eller 8 akkompagnementstrenger. Eldre utgaver har ofte færre strenger.

Det er kun melodistrengen som ligger over tverrbånd, bestående av små treknotter. Disse er diatoniske. Eldre utgaver benyttet gjerne andre skalaer. Øvrige strenger er bordunstrenger stemt i durtreklang eller i kvinter.

Instrumentet holdes i horisontal posisjon, hvilende på fanget eller på et bord. Plasseres slik at melodistrengen befinner seg nærmest spilleren og spilles med et plekter av horn i høyre hånd. Venstre hånds tre midterste fingre trykker melodistrengen ned mot båndene.

LANGOUREUX [Fransk]

Rørende. Sentimentalt. Smektende. Trist.

LARGAMENTE

Bredt.

LARGHETTO

Noe bredt. Langsomt. Litt hurtigere tempo og lettere foredrag enn largo. Metronomhastigheten er vanligvis M.M.=60-66.

LARGHISSIMO

Meget langsomt tempo. Langsommere enn largo.

LARGO

Bredt. Med tyngde og meget langsomt. Det langsomste tempo. Metronomhastigheten er vanligvis M.M.=40-60.

LAVPASSFILTER

Et filter som lar alle lave frekvenser passere. Høyfrekvente signaler sperres.

Se også: Høypassfilter

| Engelsk: Low-pass filter. |

LEAD

Ledende melodi. Melodiførende instrument eller stemme. Solo.

LEBENDIG [Tysk]

Levende.

LEBHAFT [Tysk]

Livlig.

LEDEMOTIV

Erindringsmotiv. Musikalsk signatur. Et musikalsk motiv som har den egenskap at når musikken spilles, skal lytterens tanker ledes til en spesiell hendelse eller person. Brukes mye innen filmmusikk (Eksempelvis temamusikken i filmen Haisommer) og reklame. Opprinnelig brukt innen opera og teater. Komponisten Richard Wagner var den første som tok denne teknikken i bruk.

LEDETONE

Tone som naturlig leder til en annen tone, et halvt tonetrinn, med en forventet oppløst spenning. Eksempelvis C dur skalaens syvende (septim) skalatone, tonen H, som leder opp til C (grunntonen).

LEDGER LINE [Engelsk]

Hjelpelinje i notesystem.

LEGATISSIMO

Enda mer bundet enn legato.

LEGATO

Bundet. Flytende. Jevnt. Sammenbundet. Hver notes fulle tidsverdi spilles, uten avbrudd mellom tonene. Angis med en bue over eller under notene, mellom to eller flere noter på forskjellig tonehøyde.

Se også: Staccato

LEGATO CURVE [Engelsk]

Se: Legatobue

LEGATOBUE

En buet linje over eller under to eller flere noter på forskjellig tonehøyde. Spilles eller synges i en pust eller ett buestrøk, flytende med myk overgang mellom tonene.

Se også: Bindebue - Legato

LEGATURA

Se: Bindebue

LÉGER [Fransk]

Lett.

LÉGÈRE [Fransk]

Se: Léger

LEGGIERO

Lett. Luftig. Utvunget. En mellomting mellom legato og staccato uten betoning.

Se også: Portato

LEGNO

Tre, f.eks. treblokk, en bues trestang eller trommestikker av tre.

LEIDENSCHAFTLICH [Tysk]

Følelsesladet. Lidenskapelig.

LEISE [Tysk]

Lav. Myk. Rolig. Sakte.

LENE

Mildt. Svakt.

LENO

Mild. Svak.

LENTO

Langsomt. Langsommere tempo enn adagio. Mellom andante og largo.

LESLIE

Lydeffekt fremstilt av roterende høyttalere, eller digitalt simulert.

LESTO

Flyktig. Raskt.

LIBERAMENTE

Fritt i både tempo og foredrag.

LIBREMENT [Fransk]

Fritt i både tempo og foredrag.

LIBRETTIST

Person som har skrevet en libretto.

LIBRETTO

Tekst eller dramaunderlag for en opera, operette eller annen form for scenisk fremførelse.

LICK

En kort frase. Betegner ofte deler av en improvisasjon. Et lick kan gjenbrukes eller også tilegnes fra andre for eget bruk.

LIEBLICH [Tysk]

Elskelig. Kjærlig. Yndig.

LIED [Tysk]

Sang. Vise.

LIEDERSPIEL [Tysk]

Sangspill. Visespill.

LIETO

Gladelig.

LIEVO

Lett.

LIGADO

Gitarteknikk. Venstrehånds legato, uten anslag av høyrehånd, ofte brukt innen flamenco.

LIKEMBE

Se: Mbira

LILLE OKTAV

se Oktavene

LINJESYSTEMET

Se: Notesystem

LIRICO

Lyrisk.

L'ISTESSO

Samme tempo. Samme tidsenhet. Brukes gjerne for å markere at pulsen holder samme tempo selv om taktarten endres.

LITEN

Brukes om et intervall som ikke lenger er stort. Senket et halvt tonetrinn. Eksempelvis er intervallet fra C til Eb en liten ters.

Se også: Forminsket - Forstørret - Ren - Stor

| Engelsk: Minor. |

LIVE [Engelsk]

Direkte. Direktesendt. Konsertopptak. På direkten.

LIVE TRANSMISSION [Engelsk]

Direktesending.

LOCO

På stedet. Opphever 8va og lignende tegn. Angir at det skal spilles som notert (i opprinnelig oktav eller posisjon).

LOCRIAN [Engelsk]

Se: Lokrisk

LOIN [Fransk]

Fjern.

LOINTAIN [Fransk]

Svak.

LOKRISK

En skala tilhørende kirketoneartene. Skalaen fremkommer ved å spille på pianoets hvite tangenter fra H til H (B til B på engelsk). Nedenfor ser du også skalaen med C som utgangspunkt, samt intervallene.

H - C  - D  - E - F  - G  - A  - H
C - Db - Eb - F - Gb - Ab - Bb - C
1 - 2b - m3 - 4 - 5b - 6b - 7b - 8

Les mer om dette på sidene om skalaer.

Se også: Bb

| Engelsk: Locrian. |

LONGA

Se: Mensuralnotasjon

LONTANO

Fjernt.

LOURDE [Fransk]

Tung.

LOURDEMENT [Fransk]

Tungt.

LP

Longplaying Plate.

Long Play. Musikkutgivelse på vinylplate, tilsvarende en standard CD utgivelse.

LUGUBRE

Dystert. Klagende. Mørkt. Sørgelig.

LUNGA

Lang.

LUSINGANDO

Forførende. Fristende. Følsomt. Innsmigrende. Intimt. Smigrende. Ømt.

LUSTIG [Tysk]

Lystig. Munter.

LUTT

Et strengeinstrument.

LUTTUSO

Elegisk. Klagende. Sorgfullt. Sørgmodig. Tragisk. Vemodig.

LYD

Lyd er bølger, svingninger eller vibrasjoner bestående av lydstyrke, klangfarge og tonehøyde.

| Engelsk: Sound. |

LYDANLEGG

Teknisk utstyr som til sammen bringer lyd ut til publikum. Utstyret kan bl.a. bestå av delefiltre, effektrack, equalisere, forsterkere, høyttalere, kabler, mikrofoner, miksepult, monitorer osv.

LYDHASTIGHET

Lyd har en hastighet på ca. 330 m/s.

Se også: Lyn og torden - Lyshastighet

LYDIAN [Engelsk]

Se: Lydisk

LYDISK

En skala tilhørende kirketoneartene. Skalaen fremkommer ved å spille på pianoets hvite tangenter fra F til F. Nedenfor ser du også skalaen med C som utgangspunkt, samt intervallene.

F - G - A - H  - C - D - E - F
C - D - E - F# - G - A - H - C
1 - 2 - 3 - 4# - 5 - 6 - 7 - 8

Les mer om dette på sidene om skalaer.

Se også: Bb

| Engelsk: Lydian. |

LYN OG TORDEN

En av naturens mektige lys- og lydkonserter.

Lys og lyd har forskjellig hastighet. Lyset beveger seg meget hurtig. Avstanden fra nedslaget til observatøren kan beregnes ved å telle sekunder mellom lyset og lyden. Hvert tredje sekund utgjør ca. 1 kilometer.

Se også: Lydhastighet - Lyshastighet

LYRISK

Beskrivende. Følelsesladet. Poetisk. Stemningsfull.

| Engelsk: Lyric. Lyrical. |

Se også: Dramatisk - Episk

LYSHASTIGHET

Lys har en hastighet på ca. 300 000 km/s.

Se også: Lyn og torden - Lydhastighet

LØST FORTEGN

Løse fortegn som fremkommer innenfor to taktstreker, gjelder fra tegnet og ut takten dersom det ikke vises noe annet.

| Engelsk: Accidental. |