musikkordboken.no

U

ÜBER [Tysk]

Over.

UBETONT TAKTSLAG

Den lette takt-delen i en versefot. Eksempelvis toeren i takten, det andre pulsslaget.

Se også: Betont taktslag - Oppslag

| Engelsk: Weak beat. |

UHF

Ultra High Frequency. Elektromagnetiske bølger i frekvensområdet 300 til 3000 MHz.

UKULELE

Et strengeinstrument utformet som en liten gitar med fire stålstrenger. Instrumentet ble populært på Havaii ved slutten av 1800-tallet.

| Engelsk: Ukulele. |

ULTRALYD

Mekaniske lydbølger som ligger over menneskers hørselsnivå. Frekvens over 20 kHz. Brukes naturligvis ikke i musikk, selv om små barn faktisk kan oppfatte lyder opp til 40 kHz.

Lydbølgeområdet brukes derimot av mange dyr, eksempelvis flaggermus, gresshopper, hvaler, krabber, reker osv. Ellers brukes ultralyd innen medisin, til ekkolodd, ved materialkontroll osv.

| Engelsk: Ultrasound. |

ULVETONE

Uønsket overtone eller resonans, i hovedsak fra et strengeinstrument. Ulyden kan skyldes en skade, en feil eller at noe har løsnet i instrumentet.

Alle instrumenter har resonansfrekvenser, dvs. lyder som naturlig forsterkes i en bestemt del av instrumentet. Dersom dette er et problem, kan ulvetonen eventuelt fjernes ved å bytte ut visse deler av instrumentet.

| Engelsk: Wolftone. |

UMORE

Humor.

UN [Fransk]

En. Tallet 1.

UNA

En.

UNA CORDA PEDAL

Klaverets eller pianoets venstre pedal. Kalles også soft pedal.

De fleste pianoer er utstyrt med sett bestående av 2 og 3 unisone strenger. Ved å trykke ned pedalen, flytter hammersystemet seg til høyre slik at kun én eller to av strengene klinger ved anslag. Resultatet er en svak og myk dempet lyd.

Se også: Pedal

UNDECIM

Ellevte intervalltrinn i den diatoniske tonerekken. Ellevte tone fra grunntonen. Eksempelvis tonen F, som befinner seg på det fjerde trinnet over oktaven C, i C-dur skalaen.

| Engelsk: Eleventh. |

UNDERDOMINANT

Subdominant.

UNISON

Enslydende. Enstemmig. I enklang. Samstemt. Unisont. Samme tone eller i forskjellige oktaver, vokalt eller instrumentalt.

| Engelsk: Unisonous. |

UNO

En.

UNPLUGGED [Engelsk]

Frakoblet. Betegner at en artist som vanligvis bruker elektriske instrumenter, fremfører sitt låtmateriale uten hjelp av effektene som disse instrumentene gir.

Eksempelvis at el-gitarer er byttet ut med akustiske gitarer, synther er byttet ut med piano og helhetsbildet er nært og lavmælt.

UNRUHIG [Tysk]

Rastløs. Urolig.

UNTER [Tysk]

Under.

UPBEAT [Engelsk]

Se: Opptakt

UT

Solmisasjonssystemets prim, den første tonen i en dur skala. Eksempelvis tonen C i C-dur. Ut er stort sett erstattet av stavelsen do.

Se også: Solmisasjon