musikkordboken.no

X

X

Ganger. 2x betyr eksempelvis at det skal spilles 2 ganger.

XILIFONO [Italiensk]

Se: Xylofon

XLR

Standard lydkontakt utviklet av Cannon. Brukes til balansert kabelføring av digitale og analoge audiosignaler.

Kontakten er rund, har kraftige pinner og en låsemekanisme som ved et klikk sikrer at kontakten ikke faller ut. Finnes både som han og hun kontakt med tilkobling for 3-, 4- og 5-pinner. 3-pins er mest brukt. Tilkobles profesjonelt audioutstyr som mikrofon, miksepult eller AES/EBU format digital tilkobling.

Det benyttes forskjellige betegnelser på kontaktene. Betegnelsen XLR-3M indikerer eksempelvis at det er en 3-pins Male (han-plugg) utgave.

X kommer av det opprinnelige part nummeret (typebetegnelsen), X-serien til Cannon. L står for latch, smekklås mekanismen. R står for resilient rubber compound, gummipakningen som innmaten av hun kontakten er laget av.

Europeisk koblingsstandard:

XYL

Forkortelse for Xylofon.

XYLOFON

Et melodisk slaginstrument (stavspill) tilhørende familien selvklingende idiofoner. Ordet kommer fra gresk, xylon betyr tre og phone betyr lyd.

Opprinnelig fra sørøstlige deler av Asia. Ble deretter et viktig instrument i midtre til sørlige deler av Afrika. Afrikanske slaver fraktet instrumentet videre til Latin-Amerika. Instrumentet har vært kjent i Europa siden 1500-tallet.

Det finnes utallige varianter og modeller over større deler av verden, med egne lokale, nasjonale og tradisjonelle navn.

Den er i slekt med bl.a. klokkespill, marimba og vibrafon. Standard moderne stor modell består av et rammeverk montert horisontalt på et stativ. På rammeverket ligger det staver laget av en hard tresort. Stavene kan også være produsert kjemisk, av kelon. De har forskjellig lengde, men lik bredde og ligger ordnet i to rader som et klaviatur.

Instrumentet er kromatisk stemt. Under stavene henger det korte akustiske resonatorer, metallrør, som er avstemt til hver tone.

Spilles med to eller fire klubber som benyttes til å slå an trestavene. Klubbene har kuleformet hode laget av gummi, plast eller tre. Store modeller spilles stående, mens mindre modeller kan legges på fanget. Små utgaver brukes ofte i undervisning. De korteste stavene, som produserer de lyseste tonene, befinner seg på høyre side for utøveren.

Klangen er kort, lett dempet og lysere enn på marimbaen, som er den nærmeste slektningen. Klinger en oktav over skrevet note og dekker vanligvis tre til fire oktaver. Kan ha opptil fem oktaver. Noteres vanligvis på én notelinje, med diskantnøkkel.

| Engelsk: Xylophone. |

XYLOMARIMBA

Se: Xylorimba

XYLOPHONE [Engelsk]

Se: Xylofon

XYLORIMBA

Et melodisk slaginstrument (stavspill) tilhørende familien selvklingende idiofoner. Kalles også xylomarimba eller marimbaxylofon. Skrives også med bindestrek, xylo-marimba eller marimba-xylofon. Produsert fra rundt 1930-tallet.

Instrumentet er i utgangspunktet en xylofon med utvidet toneomfang i det dype toneleiet. Kombinerer dermed egenskapene til en xylofon med toneomfanget til en marimba. Toneomfang på fire til fem oktaver. Klinger en oktav høyere enn skrevet note. Noteres med diskant- og bassnøkkel på to notelinjer tilsvarende notasjon for et piano.