musikkordboken.no

Å

ÅNDSVERK

Et produkt av kunstnerisk, litterær eller vitenskapelig tankevirksomhet. Opphavsretten (copyright) til verket oppstår i det verket blir til, uavhengig av formalitet. Det er ikke krav til å registrere verket, men kravene i åndsverkloven må oppfylles for at det skal ha beskyttelse.

ÅNDSVERKLOVEN

Rettighetene til kopier tilhører den eller de som har laget originalen. Lov om opphavsrett til åndsverk m.m. ble laget 12. mai 1961, og er senere blitt revidert.

Sagt på en annen måte så verner regelverket enhver originalproduksjon mot kopiering uten samtykke av forfattere, kunstnere, vitenskapsmenn osv.

Se også: Plagiat

| Engelsk: Copyright. |

ÅNGA [Svensk]

Damp.

ÅPEN A

Åpen stemming med A-dur som åpne strenger.

Vær oppmerksom på at det anbefales å stemme nedover, til dypere toner, da for høy spenning i strengene kan ødelegge instrumentet. Åpen A er derfor ikke å anbefale brukt over lengre tid.

A stemming på en gitar med 6 strenger, der den 6. er den tykkeste strengen:

1. E, standard
2. C#, opp fra H
3. A, opp fra G
4. E, opp fra D
5. A, standard
6. E, standard

ÅPEN D

Åpen stemming med D-dur som åpne strenger.

D stemming på en gitar med 6 strenger, der den 6. er den tykkeste strengen:

1. D, ned fra E
2. A, ned fra H
3. F#, ned fra G
4. D, standard
5. A, standard
6. D, ned fra E

ÅPEN FORM

Det motsatte av sluttet form, innen komposisjonsteknikk. Her brytes alle tradisjonelle og logiske regler om hvordan musikken skal arrangeres, forløpe og oppleves.

ÅPEN G

Åpen stemming med G-dur som åpne strenger.

G stemming på en gitar med 6 strenger, der den 6. er den tykkeste strengen:

1. D, ned fra E
2. H, standard
3. G, standard
4. D, standard
5. G, ned fra A
6. D, ned fra E

ÅPEN KVINT

Åpen stemming med kvinter som åpne strenger.

Kvint stemming på en gitar med 6 strenger, der den 6. er den tykkeste strengen:

1. D, ned fra E
2. H, standard
3. G, standard
4. D, standard
5. G, ned fra A
6. D, ned fra E

ÅPEN STEMMING

Spesiell stemming av strengeinstrument, eksempelvis gitaren. På en gitar med åpen stemming kan akkorder spilles uten at noen strenger er trykket ned, noe som også er praktisk ved bruk av en bottleneck.

Det anbefales å stemme nedover, til dypere toner, da for høy spenning i strengene kan ødelegge instrumentet. De mest brukte er åpen D og åpen G

ÅPNE STRENGER

Strenger som ikke er trykket ned, på et strengeinstrument, men klinger fritt etter anslag. Åpne strenger har en særegen klang. En gitar kan frembringe mange spennende akkorder ved å bruke mange åpne strenger i anslaget.

| Engelsk: Open strings. |

ÅRGANGS

Se: Retro

ÅSKA [Svensk]

Se: Torden

ÅSTADKOMMA [Svensk]

Danne. Forårsake. Frembringe.

ÅT [Svensk]

Til. Ved.

ÅTERVÄNDA [Svensk]

Komme igen. Returnere. Tilbake.

ÅTTEDELSNOTE

Åttedelsnoten noteres med lukket hode (svart notehode), hals og en hake. Tilsvarer halve noteverdien til en firedelsnote. Kalles også åttendedelsnote eller løpenote.

Se også: Note

| Engelsk: Quaver. Eighth note (US). |

ÅTTEPARDANSEN

En turdans.

ÅTERTAGES [Svensk]

Gjentas.

ÅTTETALL MED VA

Se: AL OTTAVA (8va)

ÅTTETALL MED VB

Se: AL OTTAVA BASSA (8vb)

ÅTTETUR

En turdans.