musikkordboken.no

Musikkteori

s1   Grunnleggende uttrykk
s2   God musikk, nok en definisjon

Grunnleggende uttrykk

Grunnleggende uttrykk er først og fremst en samling med utfyllende forklaringer på uttrykk og begrep som brukes i skala kurset og akkord kurset.

Dette kan derfor betraktes som en innføring og innledning til de øvrige gratis kursene du finner på dette nettstedet.

God musikk

God musikk tar for seg det alltid så utfordrende begrepet og diskusjonen om hva som kan defineres som god musikk.

Forfattet av Petrus Bojanowski